A komplex informatikai megoldások szakértője

Technológia

Vezetői Információs Rendszer - Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszerben

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú kiemelt projekt keretében kiírt „Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer kialakítása” III. rész: „Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszerben” tárgyban kötöttünk alvállalkozói szerződést.

SAS platform szolgáltatások

Szakértő mérnökeink világszerte több országban számos banki ügyfél és pénzintézet számára hajtottak már végre különböző SAS rendszer telepítéseket. Referenciáink többsége SAS 9.4 AML (pénzmosás elleni) és CDD (ügyfél-átvilágítás) installáció, de rendelkezünk tapasztalattal az új és innovatív SAS Viya környezet telepítésében is.

MNV - Integrált vagyongazdálkodási rendszer (ERP) megvalósítása

Szerver és adattároló elemeket szállítottunk és helyeztük üzembe a rendszer elsődleges és tartalék telephelyén, továbbá az infrastruktúra (hardver, virtualizációs réteg, operációsrendszer, valamint az adatbáziskezelő nem SAP specifikus része) rendszertervezését, felépítését, dokumentálását, szállító oldali integrációját, tesztelését, éles üzembe állását és támogatását végeztük el.

FSZK – SZER Informatikai rendszer kifejlesztése, tesztelése, beüzemelése

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Közhasznú Kft TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció-Érték-Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projektjének keretében, az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységét elemző, országosan egységes mérési és értékelési rendszer működési keretét biztosító informatikai rendszer (Szolgáltatás Elemző Rendszer) 2013 augusztustól kezdődő megvalósítását végeztük.

K&H Bank - Mentési környezet konszolidációja

Rendszerintegráció és támogatás
A Symmetria Holding Informatikai Zrt. alvállalkozójaként - a KBC informatikai egységesítési projektjének keretében - a K&H Bank számára hajtottuk végre a mentési rendszer egységesítését. 

MGSZH - Gépterem központosítás és költöztetés

A projekt során megtervezésre és megvalósításra került a kijelölt eszközök 3 helyszínről történő átköltöztetése az MGSZH új központi géptermébe.
Műszaki vezetési, tervezési, végrehajtási feladataink között szerepelt a megrendelő által meghatározott informatikai rendszerek költözésével kapcsolatos összes műszaki, tervezési feladat elvégezése, illetve az egyes szakértői csoportok teljesítésének koordinálása, valamint a tervezési időszakban szakértői konzultáció biztosítása megrendelő számára.

MGSZH - IT felmérés

Az IT felmérés célja az MGSZH informatikai rendszer platformjainak és a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetési folyamatainak vizsgálata, adatgyűjtés, állapot felmérés, valamint értékelés és rendszerfejlesztési javaslatok vázolása volt. 

GGB Zrt. - Help Desk rendszer implementálása és testreszabása

Service Manager 7.1 Help Desk rendszer szállítása, implementálása és testre szabása

Kenézy Kórház RESZ Kft. - Integrált textilnyilvántartási informatikai rendszer

Egyedülálló RFID technológiai alapú textilgazdálkodási informatikai megoldást vezetett be a debreceni Kenézy Kórházban az Answare Kft.

HEFOP 4.4 - IKIR

HEFOP 4.4 ,,Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban"
A három leginkább elmaradottnak számító magyarországi régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) az EU támogatásával írt ki pályázatot a területükön lévő egészségügyi intézmények és háziorvosi praxisok informatikai rendszereinek összekapcsolására, ezáltal a betegekről rendelkezésre álló információk szabályozott megosztására, a betegutak lerövidítésére, az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának javítására.

GKM - Tároló konszolidáció

Tároló-konszolidáció a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium célul tűzte ki, hogy a Unix szervereihez megvásárolt SAN architektúrájú adattároló platformját a Windows szervereivel is összekapcsolja, ezáltal nagy megbízhatóságú, központilag mentett és menedzselt adattároló rendszert hozva létre.

GIRO

Online katasztrófa tűrő rendszer kialakítása a GIRO Elszámolásforgalmi Rt.-nél
Szinte minden IT rendszer fenntartójának célja, hogy gondoskodjon valamilyen módon az adatok, információk rendszeres mentéséről, továbbá azok legbiztonságosabb tárolásáról. Hasonló célkitűzéseket fogalmazott meg a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. is.