A komplex informatikai megoldások szakértője

Szakértőink részletes helyzetfelmérést és elemzést követően javaslatot tesznek arra, hogyan lehetséges az adott vállalat informatikai folyamatait hatékonyabban, gazdaságosabban és biztonságosabban támogatni, milyen informatikai, technológiai megoldásokkal lehetséges javítani a meglévő informatikai rendszeren.

Rávilágítanak az esetleges veszélyforrásokra és azok esetleges következményeire a jelenlegi rendszerben, igény esetén megoldják, elhárítják a felmerülő informatikai problémákat, veszélyeket.

Kiemelt referenciáink (ld. még "Referenciáink" menüpont):

  • ÁEEK (GYEMSZI) Állami Egézségügyi Ellátó Központ
  • EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
  • EKOP-1.2.26 A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése”
  • KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség)
  • Magyar Posta Zrt.
  • MGSZH (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) 
  • MK Magyar Közút Nonprofit Zrt
  • MKB Bank Zrt.
  • NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.)
  • OTP Bank Nyrt.