A komplex informatikai megoldások szakértője

HEFOP 4.4 - IKIR

HEFOP 4.4 ,,Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban"
A három leginkább elmaradottnak számító magyarországi régió (Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl) az EU támogatásával írt ki pályázatot a területükön lévő egészségügyi intézmények és háziorvosi praxisok informatikai rendszereinek összekapcsolására, ezáltal a betegekről rendelkezésre álló információk szabályozott megosztására, a betegutak lerövidítésére, az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának javítására.

A projektet fővállalkozóként a British Telecom nyerte el, alvállalkozói között az Answare Kft. a rendszer ,,lelkét" jelentő intézményközi információs rendszer szoftverkomponenseinek kifejlesztését kapta feladatul, az intézményekhez telepített központi kapcsolati modult is beleértve.

A projektben több tényező is komoly kihívást jelentett. Technológiai szempontból az elosztottan, több intézménynél tárolt adatok transzparens elérése igényelt nagyon átgondolt tervező munkát. Adatkezelési és hozzáférés-szabályozási szempontból a rendszer kialakítása során meg kellett felelni a szigorú adatvédelmi előírásoknak, és biztosítani kellett a betegek széleskörű rendelkezési lehetőségét az adataik fölött. Végül, nagyon komplex feladatnak bizonyult a projekt szereplőivel történő szoros koordináció, a fejlesztések és tesztelések ütemezése, függőségeinek figyelembe vétele. A projekt 2006 elején kezdődött, és több egymásra épülő fázisban megvalósulva 2008 tavaszán sikeresen zárult.