A komplex informatikai megoldások szakértője

A VIR a modern szervezetek egyik legfontosabb informatikai rendszere, sok dimenzió mentén tárol és szolgáltat információkat, ad lehetőséget elemzésekre, a részletezett adatok irányába történő lefúrásra, többváltozatú döntések következményeinek összehasonlítására. A szervezet minden szintű döntéshozói számára a szükséges információkat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítja. A különböző szakterületek és folyamatok információinak összekapcsolásával, elemzésével, multidimenzionális modellek segítségével támogatja a vezetői döntéseket.

Különböző platformokon, különböző adatstruktúrákra alapozva, különböző technológiai megoldásokkal építünk adatkonszolidációs, elemzési és automatizált riportszolgáltató rendszereket. Adatintegrációs megoldásaink kiterjednek az egyszerű táblázatok összegyűjtésétől kezdve a strukturált adatbázisok feldolgozásán keresztül a nem strukturált adatforrások tartalmának kinyeréséig. Az ezekből kialakított komplex, az adatok közötti összefüggéseket feltárni és vizuális riportok formájában megjeleníteni képes elemzési rendszerkomponensekből építjük fel a web alapú, eszközfüggetlenül elérhető vezetői információs felületeket.

Referenciáink:

  • Magyar Közút NZrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer
  • ÁEEK „PULZUS Adattárház” bevezetés minőségbiztosítás
  • FSZK „Rehabilitáció-Érték-Változás” elemző és értékelési rendszer
  • HEFOP 4.4 Intézményközi Információs Rendszer
  • Kenézy Kórház - Integrált textilnyilvántartási információs rendszer