A komplex informatikai megoldások szakértője

A tervezés során szakértőink felmérik az üzleti elvárásokat, majd ennek tükrében meghatározzák azok hatékony támogatásához szükséges informatikai megoldások, erőforrások körét. A koncepcionális tervezés során magas szinten áttekintésre kerülnek a lehetséges megoldások (azok erősségeivel és kockázataival egyetemben), és ezt követően megtörténik a megrendelő által kiválasztott megoldás részletesebb tervezése olyan szinten, hogy annak alapján az informatikai beruházás (beszerzés) elindítható legyen.

Az architektúra tervezése több szinten értelmezett.

Az ún. nagyvállalati architektúra célja az, hogy legyen egy, az egész szervezetet egységesen kezelő modell, amelybe minden informatikai megoldás beilleszthető. A nagyvállalati architektúra terv az üzleti elvárások és folyamatok szintjéről elindulva az adatokon és alkalmazásokon keresztül segít megérkezni az informatikai rendszerek szintjére. Segítségével leképezhető a jelenlegi állapot, a stratégia által megfogalmazott célállapot és azon lépések sorozata, amelyen keresztül a szervezet eljuthat a célállapotba. Ezek a lépések lesznek azon fejlesztési projektek, amelyek segítik a szervezet folyamatos fejlesztését. A nagyvállalati architektúra megközelítés nem egy statikus terv-halmaz, hanem segítségével a változtatások, tervektől való eltérések elemezhetők, a célállapotba való eljutás lépései rendszeresen felülvizsgálhatók.

Szakértőink részletes helyzetfelmérést és elemzést követően javaslatot tesznek arra, hogyan lehetséges az adott vállalat informatikai folyamatait hatékonyabban, gazdaságosabban és biztonságosabban támogatni, milyen informatikai, technológiai megoldásokkal lehetséges javítani a meglévő informatikai rendszeren.

Rávilágítanak az esetleges veszélyforrásokra és azok esetleges következményeire a jelenlegi rendszerben, igény esetén megoldják, elhárítják a felmerülő informatikai problémákat, veszélyeket.

Mára már széles körben elterjedt tény, hogy a nagyvállalati megoldások kialakítása rendszer és technológiai határokon keresztül, különböző informatikai elemek együttes felhasználásával, rendszerintegrációval oldható meg.

Tapasztalt szakembereink képesek  termékek és technológiák változatos kombinációját magába foglaló komplex integrációs feladatok megoldására, egy adott üzleti megoldás informatikai megvalósítása érdekében.

Tapasztalataink szerint az IT üzemeltetésben jelentős hatékonyságnövelés csak úgy érhető el, ha az egyes menedzsment rendszerek (hálózat, desktop, szerver menedzsment, IT szolgáltatás menedzsment, eseménykezelés, illetve egyéb rendszermenedzsment megoldások) bevezetése tervszerűen, egységes koncepció mentén, az üzemeltetési prioritások figyelembe vételével, ütemezve történik.

Az informatikai projektek eredményességének meghatározó lépése a beszerzési eljárás sikeres lebonyolítása, hiszen kevés projekt valósulhat meg külső szállítói erőforrások igénybevétele nélkül. A beszerzés alkalmával igen gyakran a megvalósítás kulcsszereplőit kell kiválasztani, akiknek a tevékenysége a későbbiekben döntő lesz arra nézve, hogy a projekt el tudja-e érni a kitűzött céljait. Ezért létfontosságú a beszerzési eljárást a beszerző érdekeit szolgáló, megfelelő mederben tartani, aminek műszaki oldalról a leginkább kritikus eleme a beszerzendő rendszert vagy szolgáltatásokat leíró specifikáció pontos, jól strukturált, az egyértelműséget és a versenyeztethetőséget szolgáló kialakítása.

A VIR a modern szervezetek egyik legfontosabb informatikai rendszere, sok dimenzió mentén tárol és szolgáltat információkat, ad lehetőséget elemzésekre, a részletezett adatok irányába történő lefúrásra, többváltozatú döntések következményeinek összehasonlítására. A szervezet minden szintű döntéshozói számára a szükséges információkat a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítja. A különböző szakterületek és folyamatok információinak összekapcsolásával, elemzésével, multidimenzionális modellek segítségével támogatja a vezetői döntéseket.

A SAS Institute-tal kialakított partneri együttműködés keretében SAS szoftverre épülő üzleti analitikai és üzleti intelligencia rendszerek felépítését vállaljuk. Szakértőink alapos és mély ismeretekkel rendelkeznek a SAS szoftver környezet működésével és felépítésével kapcsolatban, így számunkra örömteli kihívást jelent a komplex környezetben való feladat. Hozzáértésünket szükségessé teszi a SAS rendszerek sokrétűsége és bonyolultsága.

A szerteágazó informatikai beruházások során jellemzően több különböző szakértő cég is részt vesz a megvalósításban, melyek tevékenységének időbeni tervezése, a feladatok egymáshoz kapcsolódása és irányítása gyakran a projekt sikerességének záloga.