A komplex informatikai megoldások szakértője

Üzleti sikereink elsődleges záloga a magasan kvalifikált és elhivatott munkatársi csapat. A cég biztonságát és dolgozóink szakmai fejlődését a folyamatos és állandó minőségjavítás biztosítja.

Küldetésünk és elveink megvalósítása érdekében a piac igényeit időben és a lehető legalaposabban törekszünk megismerni és állandóan emelkedő színvonalon kielégíteni.

A cég vezetői aktív szerepet vállalnak a minőségjavító programok bevezetésében, működtetésében, folyamatosminosegpolitikank ellenőrzésében és a cég céljainak és a célok elérését biztosító módszerek, eljárások folyamatos megújításában.

A cég vezetése biztosítja, hogy az Answare Kft. minden dolgozója világosan lássa és elfogadja:

  • a minőség biztosítása számára az arra vonatkozó előírások és folyamatok pontos rögzítését és betartását jelenti
  • részt kell vennie a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában, bevezetésében és folyamatos fejlesztésében
  • felelősséget kell vállalnia az általa, vagy közreműködésével előállított termékek, szolgáltatások minőségéért
  • a minőségi színvonal állandó emelése érdekében folyamatosan ellenőriznie kell a kitűzött célok teljesítését, és javítania kell egyéni teljesítményét

ISO 9001

Munkánk folyamatosan magas színvonalát a vevőink visszajelzésein kívül, ISO 9001 minősítésünk is tanúsítja. Kereskedelmi és szerviz tevékenységünkhöz magas szintű partneri minősítésekkel rendelkezünk. 


100-0707

 ISO 27001

Az Answare Kft. vezetősége elkötelezett, hogy a cégünk által nyújtott rendszerintegrációs, valamint infrastruktúra támogatási és üzemeltetési szolgáltatásokat folyamatosan az iparági legjobb gyakorlatok szerint, magas színvonalon, biztonságosan működtethető termékekkel és folyamatokkal lássa el, ezt ISO 27001 minősítésünk is tanúsítja.