A komplex informatikai megoldások szakértője

Üzleti sikereink elsődleges záloga a magasan kvalifikált és elhivatott munkatársi csapat. A cég biztonságát és dolgozóink szakmai fejlődését a folyamatos és állandó minőségjavítás biztosítja.

Küldetésünk és elveink megvalósítása érdekében a piac igényeit időben és a lehető legalaposabban törekszünk megismerni és állandóan emelkedő színvonalon kielégíteni.

A cég vezetői aktív szerepet vállalnak a minőségjavító programok bevezetésében, működtetésében, folyamatosminosegpolitikank ellenőrzésében és a cég céljainak és a célok elérését biztosító módszerek, eljárások folyamatos megújításában.

A cég vezetése biztosítja, hogy az Answare Kft. minden dolgozója világosan lássa és elfogadja:

  • a minőség biztosítása számára az arra vonatkozó előírások és folyamatok pontos rögzítését és betartását jelenti
  • részt kell vennie a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában, bevezetésében és folyamatos fejlesztésében
  • felelősséget kell vállalnia az általa, vagy közreműködésével előállított termékek, szolgáltatások minőségéért
  • a minőségi színvonal állandó emelése érdekében folyamatosan ellenőriznie kell a kitűzött célok teljesítését, és javítania kell egyéni teljesítményét

ISO 9001

Munkánk folyamatosan magas színvonalát a vevőink visszajelzésein kívül, ISO 9001 minősítésünk is tanúsítja. Kereskedelmi és szerviz tevékenységünkhöz magas szintű partneri minősítésekkel rendelkezünk. 

 

 100-0707