A komplex informatikai megoldások szakértője

Vezetői Információs Rendszer - Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszerben

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú kiemelt projekt keretében kiírt „Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer kialakítása” III. rész: „Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszerben” tárgyban kötöttünk alvállalkozói szerződést.

A projekt során az alábbi feladatokat végeztük el:

 • tervezés
 • adatmodell kialakítás
 • kormányhivatali és nem kormányhivatali üzemeltetésben álló forrás rendszerek adatkapcsolatainak kialakítása
 • az adatkinyerés megvalósítása
 • egyszerű és konszolidált riportok
 • komplex elemzések megvalósítása
 • riportok tartalmi validációinak elvégzése
 • felhasználói portálfelület kialakítása
 • automatizált riport disztribúció megvalósítása
 • vezetői dashboard kialakítása
 • felhasználói és üzemeltetői oktatások (beleértve az alkalmazás támogató csoportot).

Különböző platformokon, különböző adatstruktúrákra alapozva, különböző technológiai megoldásokkal építünk adatkonszolidációs, elemzési és automatizált riportszolgáltató rendszereket. Technológiai tapasztalattal elsősorban a Microsoft BI és a Knime termékeire vonatkozóan rendelkezünk. Adatintegrációs megoldásaink kiterjednek az egyszerű táblázatok összegyűjtésétől kezdve a strukturált adatbázisok feldolgozásán keresztül a nem strukturált adatforrások tartalmának kinyeréséig. Az ezekből kialakított komplex, az adatok közötti összefüggéseket feltárni és vizuális riportok formájában megjeleníteni képes elemzési rendszerkomponensekből építjük fel a web alapú, eszközfüggetlenül elérhető vezetői információs felületeket.

https://www.knime.com/