A komplex informatikai megoldások szakértője

MGSZH - IT felmérés

Az IT felmérés célja az MGSZH informatikai rendszer platformjainak és a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetési folyamatainak vizsgálata, adatgyűjtés, állapot felmérés, valamint értékelés és rendszerfejlesztési javaslatok vázolása volt. 

A meglévő állapot bemutatásán túl célként szerepelt a vizsgált területen jelentkező kockázatok azonosítása, minősítése és megoldási javaslat készítése az ügyvitelt negatív módon befolyásoló kockázatok megoldására. A felmérés alapján a központi rendszerekre vonatkozóan lehetőség nyílik az egyedi szerver-megoldások esetében - az ellátott funkció/platform - szerinti konszolidáció tervezésére.

A felmérés hatókörébe tartozott az ügyfélnél található - és a felmérésbe bevont - IT infrastruktúra, beleértve a hardver komponenseket, ezek fizikai és hálózati kapcsolatait, fizikai környezetét (telephelyek, géptermek, egyéb IT eszközök elhelyezése), valamint az alapszoftvereket (operációs rendszer, backup, cluster, rendszermenedzsment). Ezen kívül idetartozott még az alkalmazás, adatbázis-kezelő is, de csak olyan mélységben, amennyire az IT környezetbe történő beillesztése ezt megkövetelte. A felmérés területi hatóköre az MGSZH budapesti telephelyeire és néhány, a projekt során kijelölendő megyei telephelyre vonatkozott