A komplex informatikai megoldások szakértője

A projekt keretében a postai liberalizációs stratégia kialakítását segítve az SZVT alvállalkozójaként készítettünk el egy kutatási jelentést a Magyar Posta számára, ,,A Magyar Posta Zrt. lehetséges közösségi szerepvállalásának vizsgálata államigazgatási feladatok részben vagy egészben átvállalt lebonyolításán keresztül (a hagyományos és az elektronikus szolgáltatási térben)" címmel.

A kutatás során az alábbi feladatokat végeztük el:

  1. A hazai közigazgatási, különösen az elektronikus közigazgatási szolgáltatások jelenlegi állapotának és fejlesztési irányainak vizsgálata.
  2. Európai országok, azon belül különös hangsúllyal az unióhoz tartozó országok postaszolgáltatói gyakorlatának feltárása, az adott országok társadalmi szerkezetének és technologizáltságának figyelembevételével.
  3. Nemzetközi és hazai eredmények kiértékelése.
  4. A hazai közigazgatási, különösen az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztési irányainak összehasonlítása a nemzetközi trendekkel, de kiemelten az európai gyakorlatokkal, trendekkel.
  5. A Magyar Posta szolgáltatási potenciáljainak figyelembevételével egy új - a Magyarországi Államigazgatási feladatok lebonyolításának átvállalásához kapcsolódó - szolgáltatói modell megalkotása. 
  6. A hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályi környezet vizsgálata, azon jogszabályi tényezők azonosítása, amelyek hátrányosan hatnak a Posta Államigazgatási feladatok lebonyolításának átvállalását célzó szolgáltatások létrehozására irányuló törekvésekre.
  7. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan új termék tervek kidolgozása.
  8. Összefoglaló készítése az eredményekről, a hasznosítás lehetőségéről, módjáról, figyelembe véve a várható előnyöket és az előre látható kockázatokat.