A komplex informatikai megoldások szakértője

Tanácsadás

KIFÜ Szolgáltatás Katalógus kialakítása

A KIFÜ Szolgáltatás Katalógus kialakítása tárgyú szerződés keretében az alábbi feladatokat végeztük el:

  • A KIFÜ ügyfelei számára is publikálható, illetve a belső folyamatokat is támogató szolgáltatás katalógusának kialakítására és működtetésére vonatkozó módszertan és adatmodell kidolgozása
  • Szolgáltatás katalógus kialakításának és karbantartásának módszertana és folyamatai dokumentáció elkészítése

KIFÜ eszköznyilvántartási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások

A KIFÜ eszköznyilvántartási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsdási szolgáltatások tárgyú szerződés keretében az alábbi feladatokat végeztük el:

  • A KIFÜ eszközgazdálkodásban a releváns folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó informatikai rendszerek azonosítása
  • Az eszközgazdálkodásban érintett szervezeti egységekkel történő iteratív konzultáció, szondáztatás

SZAKINT - IT infrastruktúra működés és rendszer konfiguráció audit

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 számú „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok” című projekt keretében, amelynek kedvezményezettje a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal volt, „IT infrastruktúra működés és rendszer konfiguráció audit” tárgyban kötöttünk alvállalkozási szerződést, az alábbi főbb feladatok megvalósítására, amelyek mind a 20 megyei kormányhivatalra kiterjedtek:

ORFK – Szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási szolgáltatások ellátása

„Rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások” címmel végeztük szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási feladatainkat az „InNova, KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15-2016-00028” projekt keretében.

NISZ - szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatok

A „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt keretében bevezetendő szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatokat láttunk el.

ÁEEK (GYEMSZI) - Informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítása

Az „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című kiemelt projekthez kapcsolódóan külső minőségbiztosítási feladatokat láttunk el az informatikai fejlesztési folyamat során előálló termékekkel és dokumentumokkal kapcsolatosan.

ÁEEK (GYEMSZI) - Egészségszervezési Irányelvek rendszerszervezési támogatása

Egészség-szervezési témakörhöz kapcsolódóan, egészségszervezési irányelvek módszertani fejlesztésének rendszerszervezési támogatása” címmel végeztük a feladatainkat „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Területi együttműködések kialakítása” című projekt keretében.

Magyar Közút - Műszaki specifikáció készítés, szakértői tanácsadás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer projektjének keretében műszaki specifikációt készítettünk a megvalósítandó elemző és riportáló szoftver beszerzéséhez kapcsolódóan, továbbá szakértőként vettünk részt a beszerzési eljárás során.

Magyar Labdarúgó Szövetség - Megvalósíthatósági tanulmány

Az MLSZ standionbiztonsági projektjéhez Megvalósíthatósági Tanulmányt készítettünk az alábbi szempontok alapján:

Magyar Közút – Nagyvállalati architektúra (EA) projekt - szakértői feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-es, nagyvállalati architektúra (Enterprise Architecture, EA) bevezetési/kialakítási projektjében külső tanácsadóként működtünk közre, és a TOGAF keretrendszer mentén történő architektúra tervezési tevékenységeket koordináltuk.

Magyar Közút – Minőségbiztosítási feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer (BI) projektjében megvalósítandó szoftverfejlesztés rendszertervezési szakaszában láttunk el minőségbiztosítási feladatokat.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –Adatbázis tervezés, SOA rendszertervezés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „EKOP 1.2.19. „MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER” című, kiemelt projektjének keretében végeztünk adatbázis-, valamint rendszertervezést 2013 augusztusától kezdődően.

FÖMI - Közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának előkészítése

A Földmérési és Távérzékelési Intézet EKOP-2.1.17/A kódszámú „Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése” c. projektjének keretében megvalósuló, a társasházak földhivatali iratainak digitalizálását és elektronikus formában történő szolgáltatását célzó DALNET24 rendszer közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentáció és követelményrendszer előkészítését végeztük.

NAV IT archiválási stratégia

A „NAV informatikai rendszereinek archiválási stratégiája és megvalósítása” projekt keretében alvállalkozóként a feladatunk az archiválási stratégia részletes kidolgozására, a stratégia alapján a meglevő állapot felmérésére, és a stratégia annak alapján történő véglegesítésére terjedt ki. 

Magyar Közút - "Easy Way II." 2012

A Magyar Közút „EasyWay II” című EU támogatású projektjének megvalósítási szakaszában a szakmai munka támogatására projektmenedzsment tevékenységet láttunk el külső szakértőként.

Educatio - IT architektúra tervezés és minőségbiztosítás

IT architektúra tervezés és IT rendszer megvalósításának minőségbiztosítása az Educatio Kft. TIOP112 projektjének keretén belül.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.1.2 kiemelt projekt során az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft egy nagy volumenű informatikai infrastruktúra beruházást hajtott végre, melynek során felépítésre került egy, a mai kor elvárásainak megfelelő szerverterem, továbbá beszerzésre és beüzemelésre került a TÁMOP programokban létrejövő, illetve az Educatio által üzemeltetett alkalmazások kiszolgálására alkalmas szerverpark és a hozzá kapcsolódó hálózati infrastruktúra.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline