A komplex informatikai megoldások szakértője

Tanácsadás

KIFÜ Szolgáltatás Katalógus kialakítása

A KIFÜ Szolgáltatás Katalógus kialakítása tárgyú szerződés keretében az alábbi feladatokat végeztük el:

  • A KIFÜ ügyfelei számára is publikálható, illetve a belső folyamatokat is támogató szolgáltatás katalógusának kialakítására és működtetésére vonatkozó módszertan és adatmodell kidolgozása
  • Szolgáltatás katalógus kialakításának és karbantartásának módszertana és folyamatai dokumentáció elkészítése

KIFÜ eszköznyilvántartási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások

A KIFÜ eszköznyilvántartási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsdási szolgáltatások tárgyú szerződés keretében az alábbi feladatokat végeztük el:

  • A KIFÜ eszközgazdálkodásban a releváns folyamatok és a hozzájuk kapcsolódó informatikai rendszerek azonosítása
  • Az eszközgazdálkodásban érintett szervezeti egységekkel történő iteratív konzultáció, szondáztatás

SZAKINT - IT infrastruktúra működés és rendszer konfiguráció audit

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 számú „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok” című projekt keretében, amelynek kedvezményezettje a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal volt, „IT infrastruktúra működés és rendszer konfiguráció audit” tárgyban kötöttünk alvállalkozási szerződést, az alábbi főbb feladatok megvalósítására, amelyek mind a 20 megyei kormányhivatalra kiterjedtek:

ORFK – Szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási szolgáltatások ellátása

„Rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások” címmel végeztük szakmai folyamat- és termékminőségbiztosítási feladatainkat az „InNova, KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15-2016-00028” projekt keretében.

NISZ - szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatok

A „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt keretében bevezetendő szolgáltatások auditálásával kapcsolatos szakértői feladatokat láttunk el.

ÁEEK (GYEMSZI) - Informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítása

Az „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című kiemelt projekthez kapcsolódóan külső minőségbiztosítási feladatokat láttunk el az informatikai fejlesztési folyamat során előálló termékekkel és dokumentumokkal kapcsolatosan.

ÁEEK (GYEMSZI) - Egészségszervezési Irányelvek rendszerszervezési támogatása

Egészség-szervezési témakörhöz kapcsolódóan, egészségszervezési irányelvek módszertani fejlesztésének rendszerszervezési támogatása” címmel végeztük a feladatainkat „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben- Területi együttműködések kialakítása” című projekt keretében.

Magyar Közút - Műszaki specifikáció készítés, szakértői tanácsadás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer projektjének keretében műszaki specifikációt készítettünk a megvalósítandó elemző és riportáló szoftver beszerzéséhez kapcsolódóan, továbbá szakértőként vettünk részt a beszerzési eljárás során.

Magyar Labdarúgó Szövetség - Megvalósíthatósági tanulmány

Az MLSZ standionbiztonsági projektjéhez Megvalósíthatósági Tanulmányt készítettünk az alábbi szempontok alapján:

Magyar Közút – Nagyvállalati architektúra (EA) projekt - szakértői feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-es, nagyvállalati architektúra (Enterprise Architecture, EA) bevezetési/kialakítási projektjében külső tanácsadóként működtünk közre, és a TOGAF keretrendszer mentén történő architektúra tervezési tevékenységeket koordináltuk.

Magyar Közút – Minőségbiztosítási feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Flottamenedzsment Információs Rendszer (BI) projektjében megvalósítandó szoftverfejlesztés rendszertervezési szakaszában láttunk el minőségbiztosítási feladatokat.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –Adatbázis tervezés, SOA rendszertervezés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „EKOP 1.2.19. „MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER” című, kiemelt projektjének keretében végeztünk adatbázis-, valamint rendszertervezést 2013 augusztusától kezdődően.

FÖMI - Közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának előkészítése

A Földmérési és Távérzékelési Intézet EKOP-2.1.17/A kódszámú „Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése” c. projektjének keretében megvalósuló, a társasházak földhivatali iratainak digitalizálását és elektronikus formában történő szolgáltatását célzó DALNET24 rendszer közbeszerzési eljárásához szükséges műszaki dokumentáció és követelményrendszer előkészítését végeztük.

NAV IT archiválási stratégia

A „NAV informatikai rendszereinek archiválási stratégiája és megvalósítása” projekt keretében alvállalkozóként a feladatunk az archiválási stratégia részletes kidolgozására, a stratégia alapján a meglevő állapot felmérésére, és a stratégia annak alapján történő véglegesítésére terjedt ki. 

Magyar Közút - "Easy Way II." 2012

A Magyar Közút „EasyWay II” című EU támogatású projektjének megvalósítási szakaszában a szakmai munka támogatására projektmenedzsment tevékenységet láttunk el külső szakértőként.

Educatio - IT architektúra tervezés és minőségbiztosítás

IT architektúra tervezés és IT rendszer megvalósításának minőségbiztosítása az Educatio Kft. TIOP112 projektjének keretén belül.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1.1.2 kiemelt projekt során az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft egy nagy volumenű informatikai infrastruktúra beruházást hajtott végre, melynek során felépítésre került egy, a mai kor elvárásainak megfelelő szerverterem, továbbá beszerzésre és beüzemelésre került a TÁMOP programokban létrejövő, illetve az Educatio által üzemeltetett alkalmazások kiszolgálására alkalmas szerverpark és a hozzá kapcsolódó hálózati infrastruktúra.