A komplex informatikai megoldások szakértője

Magyar Közút – Nagyvállalati architektúra (EA) projekt - szakértői feladatok ellátása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2014-es, nagyvállalati architektúra (Enterprise Architecture, EA) bevezetési/kialakítási projektjében külső tanácsadóként működtünk közre, és a TOGAF keretrendszer mentén történő architektúra tervezési tevékenységeket koordináltuk.

A projekt három szakaszában az alábbi tevékenységeket végeztük:

Projekt tervezés és bevezető oktatás szakaszban történt meg a projekt céljainak és eredménytermékeinek megismertetése az MK projektben érintett döntéshozói és a projekt állandó tagjai számára, amely feladatot a két csoport számára tartott tantermi oktatáson keresztül valósítottunk meg.

Az EA módszertan testreszabása és bevezetése szakasz valósította meg az iteratív EA bevezetés első iterációját, melynek részei voltak: - Az ADM módszertan Magyar Közút igényei szerint történő testreszabása, ami oly módon történt, hogy a későbbiekben ne zárja ki a módszertan szabvány mentén történő továbbfejlesztését, bővítését, - Dokumentációs módszertan kidolgozása az Archimate szabvány alapján, - Döntést támogató anyagok készítése dokumentációs eszköz kiválasztásához, - A kiválasztott architektúra-menedzsment eszközre vonatkozóan használati szabályok és sablonok kialakítása a kidolgozott dokumentációs módszerek alapján.

A Pilot projekt szakaszban történt meg a kialakított EA módszertan tesztelése a Magyar Közút egy kiválasztott informatikai projektjében.