A komplex informatikai megoldások szakértője

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –Adatbázis tervezés, SOA rendszertervezés

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „EKOP 1.2.19. „MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER” című, kiemelt projektjének keretében végeztünk adatbázis-, valamint rendszertervezést 2013 augusztusától kezdődően.

Munkánk során a megvalósítandó architektúrára, adatbázis struktúrára, fenntarthatósági koncepcióra vonatkozóan a projekt eredményeként létrejövő rendszer működtetését biztosító – a projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányban leírt elvárásokat teljesíteni képes – különféle platform architektúra megoldások több változatú kidolgozását és elemzését végeztük.

Ezen kívül kialakítottuk a tervezett rendszerhez kapcsolódó, integrációs feladatokra vonatkozó keretszabályozást, amely illeszkedik a Vidékfejlesztési Minisztérium ilyen irányú szabályzásához (beleértve a törvény adta kereteket). Az elkészült „Az MVH szolgáltatás orientált architektúrájának tervezési koncepciója” dokumentum az alábbiakra is kitér:

  • Az MVH-ban kialakítandó informatikai architektúra kapcsán felmerülő elvárások részletes kidolgozása, különös tekintettel az MVH jövőbeni alkalmazás portfóliójának központi elemét képező SOA/ESB architektúrára,
  • SOA Logikai architektúra ajánlás,
  • Vonatkozó szabványok és iparági ajánlások alkalmazásának vizsgálata,
  • Jogszabályi környezet által meghatározott elvárások, követelmények elemzése és funkcionális specifikáció formájában történő leírása,
  • Fenntarthatósági koncepció elkészítése.