A komplex informatikai megoldások szakértője

Infotér Konferencia támagatása

2010 és 2011 után 2012-ben is bronz fokozatú szponzorként támogattuk az "Informatika a társadalomért" című konferenciát. A rendzevényen az információs társadalom valamennyi területe körbejárásra került, az elektronikus közigazgatás, a telekommunikáció, az e-bevonás, az oktatás, az egészségügy, a közlekedés, városirányítás, az energetikai kérdések, de foglalkoztak a készentléti szervek informatikájával és kiemelt hangsúllyal a közigazgatás átalakításával is.

A 2012-es INFOTÉR konferencia valamennyi előadását illetve szekcióbeszélgetését meghatározták az európai uniós forrásokból megvalósított fejlesztések és azok hatékony felhasználása. A rendezvényen a központi informatikai elképzelések és az ágazati informatikai kérdéskörök is nagy hangsúlyt kaptak.