A komplex informatikai megoldások szakértője

Alkalmazási területre fókuszáló szolgáltatások és megoldások

Az elektronikus egészségügyi megoldások világszerte egyre nagyobb figyelmet érdemelnek ki. Nem véletlen ez, hiszen az információ technológia az egészségügy területén még jelentős kiaknázatlan potenciállal bír. A ma alkalmazott, vagy az alkalmazás küszöbén álló megoldásokból elég csak az egészségügyi adatok egységes szabványos tárolását, továbbítását és elérhetőségét biztosító EHR rendszerek vagy a távegészségügyi ellátásokat lehetővé tevő telemedicina rendszerek által ismerten hordozott ellátó és ellátott oldali előnyöket említeni.

Cégünk az elektronikus egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos megvalósítási és kutatási projektek során szerzett tapasztalatot és tudást az alábbi témakörökben kínálja ügyfelei részére:

Folyamatorientált egészségügyi rendszerek

A profitorientált, nem az egészségügy területén működő vállalkozások esetében a hatékonyságnövelés egyik eszköze az üzleti folyamataik rögzítése, azok rendszeres felülvizsgálata, a felhalmozódott tapasztalat beépítése a folyamatokba, valamint folyamataik követése és végrehajtásuk minél magasabb fokú automatizálása, infokommunikációs eszközök alkalmazásával. Tapasztalataink azt mutatják, hogy erre bizonyos esetekben, az egészségügyben  - akár kiszolgáló logisztikai akár diagnosztikai és terápiás, vagy kutatási folyamatok terén - is van igény és lehetőség.A folyamatorientált megközelítés előnyei:

Bővebben...  

Folyamatorientált egészségügyi rendszerek

A profitorientált, nem az egészségügy területén működő vállalkozások esetében a hatékonyságnövelés egyik eszköze az üzleti folyamataik rögzítése, azok rendszeres felülvizsgálata, a felhalmozódott tapasztalat beépítése a folyamatokba, valamint folyamataik követése és végrehajtásuk minél magasabb fokú automatizálása, infokommunikációs eszközök alkalmazásával. Tapasztalataink azt mutatják, hogy erre bizonyos esetekben, az egészségügyben - akár kiszolgáló logisztikai akár diagnosztikai és terápiás, vagy kutatási folyamatok terén - is van igény és lehetőség.A folyamatorientált megközelítés előnyei:

 • a tevékenység tervezhetőségének javulása:
  • szükséges idő;
  • szükséges erőforrás (típusa, mennyisége) szempontjából
 • mérhetőség és számonkérhetőség megteremtése;
 • egyértelműség biztosítása a szereplők számára (folyamat és feladatok);
 • szolgáltatás minőség mérésének és fejlesztésének(!) lehetősége.

Cégünk az eHEALTH8 jelű kutatás-fejlesztési projekt során egy olyan egészségügyi informatikai rendszer prototípusát fejlesztette ki, amely - mind megközelítésmódját mind technológiáját és alkalmazott eszközeit tekintve - teljes mértékben folyamatmenedzsment alapokon nyugszik.
Az üzleti folyamatmenedzsmentből kölcsönzött eszközrendszert (BPMN) alkalmazva építettük ki azt az alrendszert melynek segítségével standardizált egészségügyi részfolyamatokból (alapelemek) építkezve könnyen és gyorsan állíthatók össze új egészségügyi folyamatok. A kifejlesztett alapelemek kifejezetten a beteg, az ellátó személyzet oldalán történő adatfelvételt és adatcserét valamint, feladatok elvégzését, elvégeztetését támogatja. Ugyan a részfolyamatok jelenleg leginkább a távegészségügyi folyamatok előállítását könnyítik meg, de az alkalmazott eszközrendszer a létrehozott elméleti keretrendszer és tapasztalat gyors folyamatimplementációt tesz lehetővé más jellegű - diagnosztikát, ellátást, kutatást célzó - egészségügyi folyamatok esetén is.

Protokolltámogatás az egészségügyi ellátásban

A szolgáltatás az egészségügy komplex folyamatainak informatikai támogatását teszi lehetővé, amely meghatározott protokollok alapján működik. Az informatikailag támogatható protokollok kidolgozása az orvos szakmai protokollok alapján, illetve az orvos szakma közreműködésével történik. Az orvos-szakmai protokollokból készülő leíró protokollok mintegy átmenetet képeznek az informatikailag támogatott, illetve a hagyományos protokollok között. A leíró protokollt folyamatában jeleníti meg a BPMN protokoll, amely üzleti folyamat modell formájában kerül megvalósításra, tartalmazva az egyes folyamati lépéseket, indulási-leállítási feltételeket, döntéseket, kivételeket. Mindez lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szolgáltatás meghatározott folyamat alapján, az adott felhasználási terület rutinjához való alkalmazkodással működhessen.

A folyamatalapúság által biztosított előretekinthetőség révén az ellátás tervezhetővé, ütemezhetővé válik, amely lehetőséget nyújt az egészségügyi szolgáltatások költségeinek, illetve szükséges erőforrásainak felmérésére, ezáltal elősegítve a költséghatékony ellátás elérését. A protokollok folyamatszemléletű informatikai támogatásával az egyes szereplők feladatai elkülöníthetők, egyértelműen meghatározhatók, a tevékenység menete gördülékenyebbé tehető. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek - úgy mint pl. gyógyszerelés, back-office szolgáltatások- folyamatai szintén informatikailag támogathatók, számos lépésük automatizálható. Az egészségügy egyre összetettebbé váló folyamatai során elengedhetetlen a megfelelő nyomon követhetőség és ellenőrzés, a döntési mechanizmusok támogatása - mindezek a folyamatorientált megközelítésnek köszönhetően magasabb hatásfokkal végezhetők. A tervezett, illetve szükséges ellátások végrehajtásának hiánya, valamint a felesleges ellátások elvégzése minimalizálható. Az ellátás, vagy az ahhoz kapcsolódó folyamatok során nem tervezett, de esetlegesen előforduló események szintén kezelhetők.
Az Answare Kft. orvos-szakmai protokollok folyamat alapú protokollokká történő átalakítása során kialakított egy eljárásrendet, amelynek keretében biztosított a létrehozott protokollok orvos-szakmai megfelelése. Az kialakított BPMN 2.0 szabványra épülő és futtatható protokollok újrafelhasználható építőkövekből épülnek fel, így biztosítva a folyamatok könnyű alakíthatóságát, az implementáláskor keletkező igények szerinti felparaméterezhetőséget. 
Az Answare Kft. tapasztalatait felhasználva szolgáltatásként képes nyújtani az egészségügy során alkalmazatott protokollok folyamatszemléletű informatikai támogatását, amelynek keretében komplex megoldást képes szállítani megrendelői részére.

A téren tapasztalattal rendelkező munkatársainkat ügyfeleink rendelkezésére tudjuk bocsátani

 • orvos-szakmai protokollok folyamatszemléletű átalakítására;
 • folyamattervezésre és BPMN 2.0 szabvány alapú modellezésre;
 • egyes lépésekhez tartozó működésmód és szükséges felhasználói interfészek megtervezésére;
 • a teljes futtató rendszer megtervezésére és implementálására (felhasználva a már meglévő elemeket!);
 • a folyamattal és a rendszerrel kapcsolatos oktatási anyag előállítására.

Vállaljuk továbbá a létrehozott folyamatmenedzsment rendszer üzemeltetését és hosztolását is.
További információért, kérem hívja a +36 1 231-2200  számot vagy érdeklődjön a következő e-mail címen: info[kukac]answare[pont]hu

Telemedicina rendszerek

Az egészségügyi ellátók hatékonyabb működését számos IT-megoldás támogatja. A telemedicina megoldások a diagnosztikai és terápiás eljárások egy részét a szakellátótól az alapellátóhoz vagy a beteg otthonában helyezi át. Így a szűkös és költséges intézeti erőforrások felszabadításával, kevésbé költséges táveljárások alkalmasával javulhat az intézmények működésének hatékonysága. A csökkenéshez, azokban az esetekben ahol ez bizonyított, precíz tervezésre, a résztvevők feladatainak pontos meghatározására van szükség. Ebben nyújtanak támogatást a folyamatmenedzsment alrendszerek, amelyek a bizonyítottan hatékony és hatásos telemedicina alapú ellátások tervezésében és menedzselésében játszanak hasznos szerepet.

A folyamatmenedzsment alrendszer az implementált telemedicina protokoll minden lépésének IT támogatást nyújt, vezérli, irányítja, ellenőrzi a felhasználó (pl.: orvos, asszisztens) munkáját, pontosságra és precizitásra ösztönöz.

A folyamatvezérelt alkalmazásban futtatott telemedicina protokollok diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs típusúak lehetnek. Kidolgozásuk több lépcsőben történik: először egy a telemedicina folyamatot leíró protokoll kerül kialakításra a hagyományos orvos-szakmai protokollok alapján, majd a folyamatszervezést segítő üzleti modellezés segítségével kerülnek meghatározásra a telemedicina protokoll üzleti szinten értelmezhető lépései. Az üzleti modellezés eredményeképp létrejött folyamat a későbbiekben lehetővé teszi a telemedicina protokoll rendszeres felülvizsgálatát és a felhalmozott tapasztalatok beépítését.     

Az Answare Kft. tapasztalatait felhasználva szolgáltatásként képes nyújtani a távgyógyászati (telemedicina) eljárások során alkalmazatott protokollok folyamatszemléletű informatikai támogatását, amelynek keretében komplex megoldást képes szállítani a megrendelői részére.

Szakembereink

 • az orvos szakma képviselőivel közösen kialakítják a szükséges távgyógyászati folyamatokat leíró protokollokat,
 • szabványos BPMN eszközrendszer felhasználásával elkészítik annak folyamatmodelljét,
 • megtervezik és kialakítják a rendszer működéséhez szükséges informatikai infrastruktúrát,
 • elvégzik a felhasználó felületek és jogosultsági rendszer megtervezését és kialakítását,
 • elvégzik a szükséges teszteket és próbafutásokat a rendszeren,
 • elvégzik a kulcsfelhasználók oktatását,
 • támogatják és/vagy üzemeltetik a rendszert.

Vállaljuk továbbá a létrehozott telemedicina rendszer hosztolását is.
További információért, kérem hívja a +36 1 231-2200 számot vagy érdeklődjön a következő e-mail címen: info[kukac]answare[pont]hu.